Forklar nagon lage nar du upplevde att din partner

Forklar nagon lage nar du upplevde att din partner

Vart och ett utav oss sarar e passage saken dar vi har foralska. Ingen ar odl fullstandig att vi kan avstyra att hamna inom sadana situationer. Det vasentligaste befinner sig, hurdan vi klara underhalla det som skett. Malsattningen for avsnittet ar att assistera varann att aterstalla situationer, darbort saken da ena age sarat saken da andra.

Var sajt atersander videor a YouTube. Ni kan betrakta nagon video blott forsavitt du ager godkant reklamkakor. Ni kan matcha ditt samtycke mo kakor villi sidan pro administrering fran kakor; saken da oppnar sig genom denna band. Mitt kungen sidan valjer n forma godkannandet och i vyn saso oppnar sig kruxar n for Reklamkakor. Klicka sedan villig Tillat valda kakor. Las mer forsavit var sedvanja ino sporja om kakor samt ifall hur varden saso var tjanst samlar in sands vidare.

Ingen befinner si odl felfri att dom skulle kunna slingra sadana situationer. Det vasentliga befinner sig hurda vi kan bruka laget nar vi sarat e.

Emellanat kan sadant som villi ytan verkar inte mycke fororatta en annan. Nagon sarande incident skadar ofta saken dar sakerstalla emotionella parrelationen eller kanslan bruten att finnas duktig samt dyrba.

Forsavit karl blir inte me sin partners medhall sam deltagande ino nagon lage darbort karl hade behovt sin partner allra mest, kan det affektera forhallandet nedanfor ett resli epok. Upplevelsen utav fran att innehava blivit overgiven samt sviken ino relationen kan betraktas sasom ett sar eller ett trauma inom parforhallandet. Tiden laker ej dessa sar. Att mekaniskt bedj forsavit forlatelse alternativ forlata racker ej darfor at aterstalla fortroendet sam trygghetskanslan.

Sar i relationen astadkommer att saken da saso kanner sig ledsen blir villig sin vaktar. Kar borjar fanga distans a sin partner darfor at forskans jag: ”jag kommer aldrig mer att vasnas jag krankas gallande detta sattet!”. Situationer som upplevs som sarande samt sasom ick skots forsavitt leder at att paret fjarmas a varandra, skapar tvist och destruktivitet ino partnernas samverkan.

Det basta sattet att hela dessa sar befinner si att regenerera samhorigheten at sin partner. Nar karl kommit fram at hur man kan laka saren ino parforhallandet, ga bra herre bilda nagon starkare forhallande som befinner sig lyckligare villi lang sikt.

Vi sarar samtlig stundom dom vi alskar mest

  • Den som blivit stot tvungen fa beskriva sin krampa sam tryta kanslor runtom det som hant och vad som kannats sarande.
  • Saken da saso sarat ska vara mentalt narvarande och lyssna. Han alternativt hon skal liv sig in i hur olustig laget inneha varit stav den andra.
  • Saken dar som blivit stott berattar inte med att skuldbelagga alternativ torska kontrollen hur sa saso kandes allra varst inom den krankande situationen. Vad gjorde vark, baksida av underben varenda laskig samt sarande ino lage?
  • Saken da sasom sarat begriper dett sam kan bedj ifall forlatelse. Han alternativ hon kan li sig in inom den sarades upplevelse; ”jag befinner sig lag att mi sarade dig”. Han eller hon tar kungen sig ansvaret stav lage och undviker icke eller bortforklarar ick det saso hant.
  • Den sasom blivit stott vagar tro pa villi sin partner ater sam tors vadja ifall det han/hon behover.
  • Saken da sasom sarat kan genmale villig den sarades behov. Saken dar sasom sarat kan likas framover upptrada kungen e fortroendeingivande metod sam bidra trost.

Att ursakt den sasom sarat de

Finn nagon cool tidrymd sam lage att gora uppgiften. Gor uppgiften sa att vardera partnern i fard sam stadga intar rollen bade utav saken da saso blivit stott sam den saso sarat.

OBS! ifall ni annu ick klarar bruten att administrera situationer darbort saken da foren inom relationen blivit stot kissbrides.com Besök webbplatsen, inte med att brak samt klandra varandra, avbryt uppgiften.

  1. sarade dej odla att du hade svarare an for att tro p kungen din partner eller beror de sakra. Det ar svar att hantera stora samt vaga amnen inom den har uppgiften. Pa grund av befinner sig det bra att befinna odla noggrann sasom genomforbart i sin presentation. Ansats delge sa klargjort som genomforbart forut din partner ifall dina emotioner bruten att bliv stot.
  2. Forsavit n inneha rollen saso saken dar som sarat sin partner ska n prova lyssna empatiskt och atnjuta nagon distinkt foto fran vad saken da andra kanner. Du kan forbruka nedandstaende fragor saso assistans: ”hurdan upplevde ni lage? Hur sa skulle n hava behovt? Va skulle n aga onskat att mig skulle hava snappa?” Test darefter avsyna dina egna reaktioner arlig samt offentligt. Prov assist din partner att koppla hurdan din personligt gensva uppstod ino lage. Har ar det icke meningen att ni skal skydd ditt beteende. Test befinna latt sa att du ej borjar vasna forklarande alternativt forminskar din partners upplevelse av att aga blivit sarad. Daremot befinner si det din uppgift att bidra din partner att forsta ditt upptradande inom laget. Enar stoder n ocksa din partner att spa ditt upptradande i framtiden.
  3. Om ni blott kan odla skal ni intala din partner om att n tar kungen seriost den pina du fororsakat. Bedja forsavitt forlatelse villig en taktik som kanns akta forut dej. Redogora ifall de emotione som handelsen vacker hos dej. Do flesta bruten oss kanner sorg sam eventuellt skam, nar vi hor att vi ager sarat nagon vi alskar. Forsavit det befinner sig svar forut dig att vadja ifall ursakt amna du grubbla gallande den arme svarigheten sam redogora om den pro din partner.

Ifall du ej ager haft situationer saso sarat nagondera, kontemplera slut hur d stode varandra att anvanda dom situationer sasom mojligen kan uppkomma ino framtiden.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Scroll to Top